top of page
  • Kroa i Bø

Introduksjon av nye hovedstyret!

Endelig har vi gleden av å introdusere det nye hovedstyret på Kroa!18.februar ble Kroavalget gjennomført digitalt, og med et stort oppmøte ble det stemt frem det som i dag utgjør det nye hovedstyret. De siste ukene har bestått av en overgangsfase mellom de gamle og de nye medlemmene, for å gi god opplæring og skape en fin overgang.


Kroavalget finner sted to ganger i året, både høst- og vår-semester. Hovedstyret har mange ulike oppgaver, og sentralt står ønsket om å utvikle og forbedre seg på det man gjør. Hvis du vil vite mer om hvert enkelt verv, kan du lese mer om dette her. Om du har noen spørsmål i forhold til dette er det bare å ta kontakt med oss på hovedstyret@kroaibo.no!


Nye styreldere Jenny Hatlelid Holsæter, tidligere nestleder, har forventinger om et supert år med mye aktivitet. Jenny skriver «eg gledar meg til å bli kjent med alle som no er i hovedstyret, samt alt me har planer om å få til dette året. Kroa fyller også heile 50 år, så det er jo ekstremt spennende å få være med på, det er ganske stort! Eg ser frem til jubileumsveka i september og håpa dette blir suverent og mogleg å gjennomføre med tanke på dagens situasjon»


Vi ønsker det nye hovedstyret velkommen og håper på et spennende og innholdsrikt år!

GØY PÅ LANDET!


Øverst ser man bilde av det flotte hovedstyret, bestående av:

Oppe fra venstre: Tora Rostad Pedersen, Johanne Grønneberg, Charlotte Kristine Faller, Jenny Hatlelid Holsæter, Stine Granrud Arntzen, Simon Fritzman Laamiri.

Nede fra venstre: Mathilde Brenden Skjellerud, Johnny Dao, Sara H.H. Wang, Sabine Glanville, Jon Anders Krogh Eggen.

Comments


bottom of page