top of page
 • marked057

Ledige verv - Kroavalget våren 2024
-- English below --


Velkommen til vårens valg på Kroa!

Har du en god idé, ønsker du å gjøre en forskjell, er du interessert i å bygge nettverk, er du gira på å dele din kompetanse med oss - eller er du bare rett og slett nysgjerrig på hva det betyr å ta del i et verv på Kroa?

15. Februar åpner vi dørene kl. 19:30 og du har mulighet til å del i valget som starter presis kl. 20:00. For å kunne stemme på valget må du ha gyldig studentbevis.Ledige verv i Kroas hovedstyre


Styreleder

Styreleder i hovedstyret er Kroas stemme utad. Lederen skal ha overblikk over alt som skjer på huset, og være en ledestjerne og motivator for alle som jobber under Kroa. Styreleder er møteleder på hovedstyremøtene, og er Kroas representant på diverse eksterne møter. Ellers er det styreleders oppgave å delegere oppgaver og hjelpe til der det trengs.


Nestleder

Hovedansvaret er å være potet, samt leders høyre hånd. I hovedstyret er nestleder en viktig motivator, samtidig som de hjelper de andre vervene dersom det trengs. Nestleder tar leders rolle

dersom leder ikke er tilstede.


Markedsføringsansvarlig x1

Kroa har to markedsføringsansvarlige. De har hovedansvaret for all markedsføring på Kroa, som er alt fra sosiale medier og promotering av artister, til å ha kontakt med de lokale mediene. En stor del av jobben er også å produsere og designe plakater og annet grafisk materiell. Dette er jobben for deg som ønsker deg praktisk erfaring med markedsføring!


Frivilligkoordinator-assistent

FK-assistenten samarbeider med og assisterer Frivilligkoordinator i arbeidet med de frivillige. Hovedsakelig går det ut på å være med på å skape et godt miljø for de som arbeider frivillig på Kroa. Du vil være med på å arrangere interne arrangementer, drifte jippi-listene, og jobbe med mange forskjellige mennesker.


Arrangementsansvarlig

Er du ekspert på å ha kontroll på kalenderen din? Sitter du også inne med mange idéer til eventer du har lyst til å se på Kroa? Da passer du som arrangementsansvarlig på Kroa! Dette er kalenderguden som har ansvar for å ha oversikt over hva som skjer når, publisere eventer og å komme opp med nye konsepter til programmet på Kroa.


Utvalgenes Representant

UR er den som representerer alle utvalgene på Kroa i hovedstyret og taler deres sak. Dersom det skulle oppstå konflikter i eller mellom utvalgene, er UR der for å bistå i å løse problemet. Utvalgenes representant kaller også inn til Allmøtet, et forum for utvalgene.Ledige verv hos våre utvalg (oppdateres løpende!)


SoMe-gruppa

Hvis du har en kjærlighet for Instagram og TikTok, har lyst til å skape morsomme reportasjer, og ikke skygger unna kameraet, er dette vervet for deg! I dette spiller nye utvalget er du med på å forme Kroas digitale identitet, og du samarbeider tett med markedsansvarlige i hovedstyret.

 • Leder + 3 styremedlemmer


Spillkribb

Spillkribb er et utvalg for de som liker å knuse folk i Smash, jobbe sammen for å løse et mysterium i brettspill, spille sjakk, utfordre seg selv på Guitar hero, vinne en UNO-turnering, kjenne nostalgien ved å spille Buzz, og mye, mye mer. Spillkribb har også LAN 2 ganger i året, og har turneringer fra tid til annen med kule permier. Liker du spill og samvær? Meld deg inn i Spillkribb!

 • Ny leder


Quiz

Er det noe Kroa liker, er det en god quiz! Hver onsdag er det duket for ny quiz på Kroa. Vil du være med på å lage arrangementene, prøve deg som quizmaster, og hjelpe å velge ut premier til vinnerne? Bli med i quizutvalget!

 • Leder + 3 styremedlemmer


VIKO

Viko er studentenes egne festival! Denne er av og for studenter, og gjennomføres i februar. Her har vi hatt artister som Staysman, Madcon, Soppgirobygget, CC cowboys, Seigmenn og mange flere! Det er også en årlig VIKO-revy, og mange andre spennende arrangementer som nettopp DU som styremedlem i VIKO får lov å bestemme hva skal være. Sleng deg på, bli med i VIKO!

 • Leder + Nestleder + Økonomiansvarlig + Markedsansvarlig + Bookingansvarlig + Arrangementsansvarlig + Frivilligkoordinator + Spons/PR-ansvarlig + Revysjef + Kapellmester + Manusforfatter


Studentkaféen Kultores

Kafeen er hjerterota på Kroa. Den holder oppe fast hver tirsdag og torsdag, og er et sentralt tilbud for Kroa. Her kan en slappe av med Norges beste vafler mens en skriver ferdig oppgaver, henge med venner, eller lese en god bok. Møt mange nye medlemmer og lær deg den superhemmelige Kroavaffeloppskriften ved å melde deg inn i Kultores kafe!

 • Nestleder + Arrangementsansvarlig


Kroa Utflukt

Kroa utflukt er en turgruppe for studenter som drar på turer sammen, ofte på søndager. Så langt har de arrangert flere fjellturer og skiturer, lange som korte, og håper nå med ekstra støtte fra SSN å kunne oppleve og gjøre enda mer. En ting de verdsetter ekstra høyt er god mat på tur. Derfor pleier de å lage eller ta med felles mat som de kan nyte på turer sammen.

 • Nestleder + markedsansvarlig + 3 styremedlemmer


Åpen scene

Åpen scene er et av de mest populære arrangementene på Kroa. Her har hvem som helst sjansen til å ta publikum med storm med hva enn det måtte være. Mikrofonen er satt fram, lyset er satt, og om du vil si en vits, synge en sang, ha drikkekonkurranse eller spille gitar, er alt lagt til rette for deg! Vil du være en av de som tilrettelegger for å sette utøverne i et bedre lys? Meld deg opp til åpen scene!

 • Nestleder + markedsansvarlig


Bø Comedy Club

Comedy Club jobber med humor, og lager sketsjer og standup-rutiner som medlemmene fremfører på Kroa, i tillegg til at de har arrangert kvelder med kjente komikernavn på scenen. Er du et komisk geni, eller har ønsker om å bli et? Meld deg inn i Comedy club!

 • Leder + 3 styremedlemmer


Hus-DJ

Er du god på å sette stemninga? Er du nysgjerrig på hvordan et mixebord fungerer? Kan du sette sammen en spilleliste? DJ-utvalget er for deg som har en kjærlighet for musikk, og vil være med på å sette opp gøyale kvelder på Kroa, både med og uten tema!

 • Leder + 3 styremedlemmer


Tapas Locos

Dette utvalget er laget av studenter, for studenter. De ønsker å skape spennende eventer som kan gi studenter en mulighet til å treffes. De vil også fremme alkohol- og rusfrie arrangementer, og sette fokus på stemninger som kan skapes på tvers av kultur.

 • Arrangementansvarlig + Økonomiansvarlig + Markedsansvarlig
Frivillig Q&A

Hvordan melder jeg meg som frivillig?

Man kan registrere seg på frivilligskjemaet på Kroa i Bø sin nettside eller å sende mail til frivillig@kroaibo.no.

Kjenner du en som er frivillig, så er det bare å spørre om å bli med en kveld!


Hva er Jippi?

Jippi gir deg billigere billetter til arrangementer, egen inngang på store arrangementer så man slipper kø og hyggeligere priser i baren og kaféen, for å nevne noe.


Hvordan er det å jobbe frivillig?

Man bytter en kveld en gang i blant av tiden sin til å ha det gøy, lære nye ting, nyte konserter, få nye bekjentskaper og bidrar til studentfellesskapet. I tillegg får man oppleve mye kult som man ellers hadde gått glipp av, og man får være med på moroa uten at det trenger å koste noe!


Får man noe for å jobbe frivillig?

Man får ikke betalt for å jobbe frivillig, men om man jobber to ganger i måneden opparbeider man seg Jippi for måneden etter. Man kan også få attest for arbeidet, som hjelper på når man er ferdig som student i Bø. Dessuten har vi fester og interne arrangementer som bare er for frivillige, og det å jobbe frivillig vil gi deg mange nye venner på tvers av studiene på USN.


---


Welcome to the spring elections at Kroa!

Do you have a great idea, a desire to make a difference, an interest in building networks, or are you eager to share your expertise with us - or are you simply curious about what it means to take on a role at Kroa?

On February 15th, we open the doors at 7:30 PM, and you have the opportunity to participate in the election, which starts promptly at 8:00 PM. To vote in the election, you must have a valid student ID.


Vacant positions in Kroa's executive board:

Leader of the executive board: The leader is Kroa's outward voice, overseeing everything that happens in the house. They are a guiding star and motivator for everyone working at Kroa, leading meetings and representing Kroa at various external meetings. Additionally, the leader delegates tasks and provides assistance where needed.


Assisting leader: Primarily responsible for being versatile, the assisting leader acts as the right hand to the leader. In the main board, the assisting leader serves as a crucial motivator and supports other roles if necessary, stepping into the leader's role when absent.


Club Representative: The Club Representative speaks for all clubs at Kroa in the main board. They also convene the General Meeting ("Allmøtet"), a forum where each committee sends a representative to keep each other updated on clubs and Kroa activities.


Marketing Manager x1: Kroa has two Marketing Managers responsible for all marketing aspects, from social media and artist promotion to liaising with local media. A significant part of the role involves producing and designing posters and other graphic materials, making it ideal for those seeking practical marketing experience.


Volunteer Coordinator Assistant: Collaborating with and assisting the Volunteer Coordinator, the Assistant helps create a positive environment for volunteers at Kroa. Involvement includes organizing internal events, managing "Jippi" lists, and getting to know and work with lots of different people.


Events Manager: If you're an expert in managing your calendar and bursting with ideas for events at Kroa, the Events Manager role is for you. This position, also known as the calendar-god, is responsible for scheduling and proposing new concepts and ideas for Kroa's program.


Open positions within our committees:

(Updates pending!)


The Social Media Club

If you have a passion for Instagram and TikTok, enjoy creating entertaining stories, and are not camera-shy, this position is for you! In this exciting new role, you will contribute to shaping Kroa's digital identity and work closely with marketing leaders on the executive board.

 • Leader + 3 board members


GameCrib

Gamecrib is a club for those who like to crush people in Smash, work together to solve a mystery in board games, play chess, challenge yourself on Guitar hero, win a UNO tournament, feel the nostalgia of playing Buzz, and much more, Spillkribb also arrange LAN parties 2 times a year, and has tournaments from time to time with cool prizes. Do you like games and socializing? Register for GameCrib!

 • New leader


Quiz

If there's one thing Kroa likes, it's a good quiz! Every Wednesday, the stage is set for a new quiz at Kroa. Would you like to help create the events, try your hand as a quizmaster, and help choose prizes for the winners? Join the quiz club!

 • New leader + 3 board members


VIKO

Viko is the students' own festival! This is by and for students, and is carried out in February. Here we have had artists such as Staysman, Madcon, Soppgirobygget, CC cowboys, Seigmenn and many more! There is also an annual VIKO revue, and many other exciting events that YOU as a board member of VIKO are allowed to decide what will be. join VIKO!

 • Leader + Assisting leader + Financial manager + Booking manager + Sponsor/PR manager + Volunteer Coordinator + Event manager + Revue director + Choreographer + Bandmaster


Kultores Café

The cafe is at the heart of Kroa. It is open every Tuesday and Thursday, and is a key offer at Kroa. Here you can relax with Norway's best waffles while completing assignments, hanging out with friends, or reading a good book. Meet many new people and learn the super secret Kroa waffle-recipe by joining Kultore's cafe!

 • Assisting leader + Event manager


Kroa Excursion

Kroa excursion is a group for students where we go on trips and hikes together, often on Sundays. So far we have organized several mountain trips and ski trips, but now hope with extra support from SSN to be able to experience and do even more. One thing we value extra highly is good food on our trips That is why we tend to cook or take shared food with us that we can enjoy on trips together.

 • Assisting leader + Marketing manager + 3 board members


Open Mic

Open mic night is one of the most popular events at Kroa. Here, anyone has the chance to take the audience by storm with whatever it may be. The microphone is set up, the lights are set, and whether you want to tell a joke, sing a song, have a drinking competition or play the guitar, everything is arranged for you! Do you want to be one of the facilitators to put the performers in a better light? Sign up for open mic!

 • Assisting leader + Marketing manager


Bø Comedy Club

The Comedy Club works with humor, creating sketches and stand-up routines that thay perform at Kroa. Additionally, they have organized events featuring well-known comedians. Are you a comedic genius or do you aspire to become one? Join the Comedy Club!

 • Leader + 3 board members


The House DJs

Are you good at setting the mood? Are you curious about how a mixing board works? Can you put together a playlist? The DJ committee is for you if you have a passion for music and want to be a part of creating fun nights at Kroa, both with and without a theme!

 • Leader + 3 board members


Tapas Locos

Tapaz Locos is made by students for students. They aim to create exciting events that provide students with an opportunity to socialize. They also want to promote alcohol and drug-free gatherings and focus on atmospheres that can be created across cultures.

 • Event manager + Financial manager + Marketing managerVolunteer Q&A:

How do I sign up as a volunteer? You can register on Kroa i Bø's website or send an email to frivillig@kroaibo.no.

What is Jippi?

Jippi provides discounted tickets to events, exclusive entry to major events to skip queues, and friendlier prices at the bar and café.


What is it like to volunteer?

Volunteering involves swapping an occasional evening for fun, learning new things, enjoying concerts, making new acquaintances, and contributing to the student community. Additionally, volunteers experience unique events they might otherwise miss, all without any cost.


Do you get anything for volunteering?

While there is no monetary compensation, volunteering twice a month earns "Jippi" benefits for the following month. Volunteers can also receive certificates for their work, which can be advantageous after completing studies in Bø. Furthermore, there are exclusive parties and internal events for volunteers, fostering friendships across USN studies.

Comments


bottom of page